Better workspace

for Better performance

fitered by

Open Positions

img1

IT DEVELOPER, Fulltime

finance&economic

Need someone mail: info@jobbuppdrag.se Mobile: +46762495609 Address: JOBBUPPDRAG AB Västbergaallè9 12630, Hägersten

clock_img Posted 1 year ago clock_img Stockholm
img1

Manager, Full time

it

2019-07-21 Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Norrbotten. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Polisområde Norrbotten har verksamhet i hela Norrbottens län fördelat på fyra lokalpolisområden, en utredningssektion samt ett polisområdeskansli. Utredningssektionen i Polisområde Norrbotten består av sex grupper; Spaningsgruppen, Grova Brott, Brott i Nära relation, Bedrägeri, Utredningsjour 1 (jourhavande fu-ledare och brottssamordning) samt Utredningsjour 2 (stationsbefäl). Utredningssektionen ansvarar för utredningar inom respektive grupps sakområde samt för att säkerställa att Polisområdets stationsbefäl och jourhavande fu-ledarfunktioner bemannas. Därutöver ansvarar Utredningssektionen för kvalificerat spaningsarbete och viss hantering av hemliga tvångsmedel. Vi söker nu dig som vill arbeta som Stationsbefäl vid utredningssektionen, Polisområde Norrbotten med placeringsort Luleå. ARBETSUPPGIFTER Ditt ansvar är att inom verksamhetsområde planera, fördela, leda och följa upp Polisområdets, lokalpolisområdets inre verksamhet. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. I funktionen leder du del av den inre verksamheten antingen på uppdrag av chef eller självständigt genom tilldelad delegation. Vid polisområdets huvudort Luleå, bedrivs stationsbefälsfunktionen i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor. Stationsbefäl vid huvudort övertar ansvaret för förmansprövning på distans vid de tillfällen när annat lokalpolisområde inom polisområdet är obemannat. I funktionen Stationsbefäl kommer du bland annat att ansvara för: • att förmanspröva frihetsberövanden som inte prövas av den jourhavande förundersökningsledaren • att fortlöpande pröva den laga grunden för frihetsberövandet • att på distans förmanspröva frihetsberövanden när sådan rutin beslutats • att upprätta och ansvara för arrestantförteckning • att arbetsleda arrestantvakter och annan underställd personal • att fungera som mottagare och förmedlare av händelserapporter med prioritet 5 och därtill hörande hantering och administration • hantering av akut uppkomna bemanningsfrågor • att hantera allmänna frågeställningar/besök i receptionen framförallt utanför kontorstid • de arbetsuppgifter i övrigt som beslutats lokalt • besluta och hantera administrationen kring vissa handräckningar

clock_img Posted 1 year ago clock_img göteborg
WhatsApp chat